Reverse Osmosis

RO membranı tüm çözünmüş tuzlar ve inorganik molekülleri, ayrıca molekül ağırlığı yaklaşık 100 daltonun üzerindeki organik molekülleri arıtır.

Tipik çözünmüş tuz arıtımı 95 – 99%.

Ters Osmoz dışındaki hiçbir proses, tek başına sudaki bütün yabancı maddeleri arıtamaz. Ters Osmoz, suda bulunan gazlar dışındaki hemen hemen bütün yabancı maddeleri arıtabilir. Bakterileri de kolaylıkla yakalayabilir ancak, bu durumda sistem içerisinde bakteri çoğalması gerçekleşebilir,. Bu sebeple, sistemin periyodik olarak dezenfeksiyonu gerekir.

Ters Osmoz, aktif karbon gibi, organik maddelerin büyük bir kısmını ve deiyonize cihazlarının tutamayacağı iyon olmayan maddeleri yakalayabilir. Fakat yakaladığı bazı maddeler, Reverse Osmosis cihazının membranına zarar verebilir. Bu yüzden, membranın korunması ve ömrünün uzatılabilmesi için genellikle ön arıtım işlemleri gereklidir.

Reverse Osmosis işlemi 24 saat süre ile  arıtılmış su üretebilecek bir sistemdir, rejenerasyon sebebi ile prosese ara verilmesi gerekli değildir.

Ters Osmoz Çalışma Prensibi

Bir kabı, yarı geçirgen bir tabii zar veya R.O. membranı ile ikiye ayırırsak, bir tarafa deniz suyu ve diğer tarafa saf su koyarsak, saf suyun deniz suyu tarafına geçmesini engellemek için deniz suyu tarafına en az 26 Bar basınç uygulamamız gerekir. Bu basınç ters osmoz sistemlerinde yüksek basınç pompaları ile sağlanır. Dolayısı ile Ters Osmoz olayında su içindeki çözünmüş mineraller zarın  (Membranın) diğer tarafına geçemezler. Ham su içinde bulunan katı maddeler, bakteriler, virüsler, organik maddeler de Membranı aşamazlar ve mineralli su tarafında kalırlar.

İşte, Ters Osmoz cihazı bu prensip ile çalışır, kuyu suyu gibi az mineral içeren sulardan iyi su elde etmek için 10 – 15 Bar gibi basınçta çalışan R.O. cihazlar kullanılır; deniz suyundan iyi su elde etmek için ise 60 – 70 Bar basınçta çalışan R.O. cihazları tasarlanır.

R.O. tekniğinin filtre tekniğinden diğer önemli bir farkı da, normal filtrede su filtre yüzeyine dik olarak hareket eder ve sudan ayrılması istenen katılar filtre yüzeyinde kalır, suyun %100ü süzülür.  Oysa R.O. tekniğinde su R.O. membranı yüzeyine paralel olarak hareket eder, Membranın iki tarafındaki basınç farkı ile mineralli suyun bir kısmı mineralleri terk ederek ve saf olarak Membranın diğer tarafına geçer. Mineralli sular R.O. Membranı boyunca hareket ederken su miktarı gittikçe azalır, ancak kalan suyun mineral miktarı gittikçe artar, bu kalan su, sudan ayrılması istenen mineraller ile beraber R.O. cihazını terk eder. R.O. tekniğinde, suyun içindeki mineral miktarına göre bu atılan suyun oranı hesaplanır.

https://akrasuaritma.com/wp-content/uploads/2020/05/ro-membran-%C3%A7izim.png
Mineral Filtresi olarak tanımladığımız R.O.’da filtrasyon mertebesi bir mikronun binde biri altındadır (0,001 mikron altında). Minerallerin geçemediği bir filtreden virüsler dahi geçemez.
Teorik olarak, minerallerin Membrandan diğer tarafa geçmemesi gerekir, ancak, tatbikatta çok az bir miktar mineral saf su ile beraber membranı aşar. Mineral kaçağı olarak adlandıracağımız bu olayın miktarı ham suyun içindeki minerallerin türüne ve miktarına, kullanılan R.O. Membranı türüne,  R.O. cihazının işletme basıncına, atık su oranına ve R.O. cihazının tasarımına göre değişir.

Düşük basınçta çalışan ve ham sudaki minerallerin yalnızca  %70 kadarını ayıran membranlar olduğu gibi, çok yüksek basınçta görev yaparak minerallerin %99 kadarını ayıran membran türleri de mevcuttur. Örneğin, deniz suyunu iyileştiren R.O. cihazları suyun içindeki çözünmüş minerallerin %99unu ayırır ( yani %1 kadar mineral iyi su tarafına kaçar), deniz suyundan iyi su elde edilirken ham suyun %60 kadarı atık olarak atılır. Oysa 1000 mikroS/cm iletkenlikteki bir kuyu suyundan kazan besi suyu üreten bir R.O. cihazının %3 kadar mineral kaçırmasına müsaade edilir, bu işlem sırasında ham suyun %20 kadarı atık su olarak atılır

Membranların çoğu 45 – 50 derece sıcaklıklarda deforme olurlar. Son yıllarda 80 derece su ile yıkanabilen Membranlar da üretildi.  Son icat edilen R.O. Membran türleri ile artık her ihtiyaca,  her prosese ve atık su dahil her kötü suya uygun R.O. membranı seçmek ve R.O. cihazı imal etmek kolaylaştı.

Aşağıda, standart üretim kapsamında olan ticari ve endüstriyel ters osmoz cihazlarımızın tablosu verilmiştir.

TİCARİ TERS OSMOZ SİSTEMLERİ

https://akrasuaritma.com/wp-content/uploads/2020/05/T%C4%B0CAR%C4%B0-RO.jpgTicari Ters Osmoz Cihazı

ENDÜSTRİYEL TERS OSMOZ SİSTEMLERİ

https://akrasuaritma.com/wp-content/uploads/2020/05/END%C3%9CSTR%C4%B0YEL-OSMOZ-foto.jpgEndüstriyel Ters Osmoz Sistemleri

Tabloları verilen cihazlar için besi suyu özellikleri;

Giriş suyu TDS : 0-2,000 ppm

Giriş suyu basıncı : 2 to 5 bar

Giriş suyu pH aralığı : 6-8

Silika (SiO2) toleransı : 25 ppm max.

Min. ve max. fgiriş suyu sıcaklığı (10º C – 30ºC )

Max. Demir (Fe) toleransı : 0.05 ppm (ASC dozlanmıyor ise) 0,2 ppm (ASC dodozlanıyor ise)

Hidrojen Sülfür olmamalıdır.

Bulanıklık olmamalıdır (NTU <1) • Yağ-Gres olmamalıdır • SDI >< 5)

Mikrobiyolojik kirlilik olmamalıdır

Bu standart özelliklerin dışındaki her özellikteki suyun ters osmoz ile arıtılması için lütfen tarafımıza başvurunuz. AKRA SU ARITMA olarak  TDS’i 50.000’e kadar olan suların arıtımını, 1 m³/gün’den başlayarak çok yüksek tüketim kapasitelerini tek gövdede karşılayan modellerin projelendirilmesini, dizaynını yapmaktayız.
Sistemlerin dizaynında suyun tam kimyasal analizi ve ön arıtım sisteminin dizaynı çok büyük önem taşır. Sistem komple olarak bir kumanda panosundan yönetilir. Modeller istenildiği taktirde otomatik membran yıkama sistemi ile donatılabilir.