Filtrasyon; tortu,bulanıklık, renk, tat ve kokuya sebep olan tüm kirleticilerin suyun filtrelerden geçirilerek uzaklaştırılması işlemidir.

Filtrasyon işlemi ile;

  • Partikül, askıda katı madde, bulanıklık giderilebilir
  • Renk, istenmeyen koku & tat ve organik & inorganik kirleticiler adsorbe edilebilir
  • Demir, Mangan, Arsenik ve diğer ağır metaller arıtılabilir
  • Suyun asiditesi nötralize edilebilir.
  • Nitrifikasyon prosesi ile amonyak giderilebilir.

Tüm bu saydığımız işlemler uygun bir filtrasyon sistemi ile başarıya ulaşabilir ki çoğu zaman filtrasyon prosesi oksidasyon ve/veya koagülasyon prosesleri ile birlikte kulanıldığında daha üstün hale gelmektedir.

Mekanik filtreler sudaki tortu, pas, kum, partikül gibi katı madde filtrasyonunu sağlarken, Medya Filtreler içeriğindeki mineral çeşidine bağlı olarak yukarıda belirtilen birçok kirleticiyi sudan arıtabilir.

AKRA SU ARITMA olarak,  tarafınızdan verilecek  veya laboratuvarımızda tarafımızdan yapılacak su analizindeki kirleticilere, ihtiyaç olunan su kapasitesine ve suyun kullanım amacına göre, filtrasyon sisteminin dizayn ve projelendirmesini yapmaktayız.