Membranın Tanımı

Genel olarak membran; iki fazı veya ortamı birbirinden ayıran ve bir tarafından diğer tarafa maddelerin seçici bir şekilde taşınmasını sağlayan ince ve geçirgen bir tabaka olarak ifade edilir. Membranlar sayesinde sağlanan seçici kütle transferi; konsantrasyon farkı, basınç farkı ve elektriksel potansiyel farkı gibi itici güçler yardımı ile gerçekleşmektedir. Ayrılacak maddelerin büyüklükleri ve kimyasal özellikleri uygulanacak membranın gözenek çapını belirlemektedir. Şekil (1.)’de bazı seçilmiş maddelerin partikül boyutları ve bunlara karşılık gelen membran türleri/uygulamaları gösterilmiştir.

https://akrasuaritma.com/wp-content/uploads/2020/05/MEMBRAN-TEK.-PARÇACIK-BOYUTLARI.jpg
https://akrasuaritma.com/wp-content/uploads/2020/05/filtrasyon-proseslerinin-limitleri.jpg
https://akrasuaritma.com/wp-content/uploads/2020/05/membran-seçicilik.jpg

AKRA SU ARITMA kapsamımızda olan membran filtrasyon sistemleri aşağıdadır;

  • Mikrofiltrasyon (MF)
  • Ultrafiltrasyon (UF)
  • Nanofiltrasyon (NF)
  • Ters Osmoz (RO)