Microfiltration

  • Yaklaşık 0.1 to 1 mikron boyutlarındaki parçacıkları arıtır.
  • Genellikle, askıda maddeler, büyük koloidler arıtılır.
  • Çözünmüş katılar MF membranından geçerler.
  • İşletme basıncı : 0,07 – 1,73 bar (1 – 25 psi.)