Sularda bulunan Ca (Kalsiyum) ve Mg (Magnezyum) mineralleri sertliği (kireci) oluşturmaktadır. Sertlik mineralleri, başta insan sağlığı olmak üzere , tesisata ve su ile çalışan makinelere zarar verdiği için, sulardan uzaklaştırılması gerekmektedir.

Sert ( Kireçli ) Suyun Zararları Nelerdir;

Sert su ile çalışan tüm cihazların ömürleri kısalır ,

Elektrikli cihazların, rezistansları kireç ile kaplanarak zarar görür ,

Sert su ile çalışan makineler daha geç ısınacağı için , ısı ve enerji kaybı meydana gelir,

Sert suyun temas ettiği yüzeylerde kirecin bıraktığı istenilmeyen lekeler oluşur,

Sert suyun köpürmeyen özelliğinden dolayı sabun ve temizlik malzemesi sarfiyatı artar,

Sertlik mineralleri yemeklerde istenilmeyen bir tat verir,

Sert su ile yıkanan elbiseler , kumaş üzerinde kalan mineraller nedeniyle donuk ve kirli gözükmektedir,

Su tesisatına zarar verir,

Soğutma kulelerine zarar verir,

Buhar kazanlarına zarar verir , daha fazla kimyasal tüketime ve enerji kaybına neden olur,

Fun – coil ve chiller ünitelerine zarar verir,

Eşanjörlere zarar verir,

Duş başlıkları , küvetler , bataryalar vb. aksesuarlara zarar verir,

Sert sular özellikle mutfak yağları ile birleşerek giderlerde tıkanmayı hızlandırır,

Bu problemleri aşmanın en etkili yollarından biri, iyon değişimi metodu kullanılarak su yumuşatma sistemi uygulanmasıdır. Bu amaçla ,katyonik reçine minerali ile dizayn edilen su yumuşatma sistemleri kullanılmaktadır. Reçine bünyesinde bulunan Na ( Sodyum ) iyonu ile , suda bulunan Ca ve Mg iyonlarının yer değiştirmesi sonucunda , sulardan sertlik giderme işlemi gerçekleştirilmektedir. Reçine bünyesinde zamanla azalan Na iyonunu yenilemek amacı ile , su yumuşatma üniteleri tuz ( NaCI ) ile rejenerasyon yapmaktadır. Reçinenin bünyesinde tuttuğu Ca ve Mg iyonları ise , rejenerasyon işlemi esnasında su ile gidere atılmakta, böylece reçine temizlenmektedir.

Su yumuşatma ünitelerinde kullanılan otomasyonlarla , servis ve rejenerasyon işlemleri tamamen otomatik olarak yapılmaktadır. Otomasyon üniteleri , çalışma prensiplerine göre aşağıdaki gibi 3 gruba ayrılmaktadır:

Su yumuşatma ünitelerinde kullanılan otomasyonlarla , servis ve rejenerasyon işlemleri tamamen otomatik olarak yapılmaktadır. Otomasyon üniteleri , çalışma prensiplerine göre aşağıdaki gibi 3 gruba ayrılmaktadır:

Zaman Kontrollü

Yumuşatma sistemleri zamansal periyot olarak haftanın istenilen gününde, istenilen saatte herhangi bir müdahale olmaksızın rejenerasyon işlemlerini kendiliğinden gerçekleştirir. Doyuma ulaşan reçine zaman kontrollü olarak tuzlu su ile rejenerasyona girerek, kalsiyum ve magnezyum iyonlarından temizlenir.

Debi Kontrollü

Debi Kontrollü Su Yumuşatma Üniteleri Üniteleri , ham su sertlik derecesine ve kullanılan reçine miktarına göre , geçen su miktarını cihaz üzerinde bulunan bir sayaç vasıtası ile ölçümleyerek daha önceden programlanmış debilerde otomatik olarak tuzlu su ile rejenerasyona giren su yumuşatma üniteleridir. Debi kontrollü su yumuşatma ünitelerinin rejenerasyon aralıkları , su kullanım miktarına bağlı olarak değişmektedir.

Tandem Su Yumuşatma Sistemleri

Çift tanklı sistemlerdir. İki yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Tam otomatik Tandem su yumuşatma sistemlerinde reçine tankları dönüşümlü olarak çalışmaktadır. Tanklardan bir tanesi rejenerasyon işlemini yaparken, diğer tank servis konumunda olduğu için sisteme 24 saat kesintisiz yumuşak su verilebilmektedir. Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için proses durmadan günün 24 saati sürekli şekilde yumuşak su üretilmiş olur.

1-Tekli Zaman Kontrollü Su Yumuşatma Sistemleri

2-Tekli Debi (volumetrik) Kontrollü Su Yumuşatma Cihazı

3- Tandem Su Yumuşatma Sistemleri

OTOMATİK VALFLİ TANDEM SU YUMUŞATMA CİHAZI

FRP TANKLI YÜZEY BORULAMALI TANDEM SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ

KARBON ÇELİK TANKLI YÜZEY BORULAMALI TANDEM SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ